ҚазБСҚА сауалнамасы

Сіз ҚазБСҚА туралы қайдан білдініз?
  • Басқа
  • Достарымнан
  • Интернет
  • Газеттерден/журналдардан

Голосовать результаты

Жаңалықтар

қаңтар

19

Іс-шара күнтізбесі

0 іс-шара айына
Негізгі бет → Мамандық 6М073100 – «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

Мамандық 6М073100 – «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

 Бейінді және ғылыми-педагогикалық бағытындағы, мамандығы 6М073100 – «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандарды дайырлау (ТӘҚжҚОҚ) Қазақ бас сәулет құрылыс академияда 2004 жылдан бастап өткізіледі.

Жыл сайын ҚР ББжҒМ осы мамандыққа арнайы гранттарды бөліп отырады.

6М073100 – ТӘҚжҚОҚ мамандығы бойынша магистратура түлектеріне тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау техника және технология магистрі (бейінді бағыты) және техника ғылымының магистрі (ғылыми-педагогикалық бағыты) академиялық дәрежесі беріледі.

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығы бойынша магистр – кең профильді маманы

Магистратура түлектерінің кәсіптік қызметінің объектілері:                      

бейінді даярлау бойынша

- бейінді даярлауға жататын объектілер, сонымен қатар жобалық-ізденістік, ғылыми-зерттеу институттары, бюролар, фирмалар, жоғары оқу орындары және меншіктің басқа да түрлері;

ғылыми және педагогикалық даярлау бойынша

   - әскери-өнеркәсіптік кешенді, индустрияны, ауыл және коммуналдық шаруашылықтарды, өндіріс пен қызметтер сфераларын қосқанда, меншік түрлеріне тәуелсіз экономиканың барлық салаларының кәсіпорындары мен ұйымдары;

     - тіршілік әрекетінің қауіп-сізідігі, еңбек қорғау, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайларда қорғау саласындағы мемлекеттік органдар, экологиялық қызметтер болып табылады.

6М073100 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығы бойынша магистрартура түлектері барлық экономика саласындағы кәсіпорындарында басқару және инженерлік  қызметін атқарып және келесі кәсіптік жұмыстар түрлерін орындай алады: әдістемелік және нормативтік, техникалық құжаттама әзірлеу; тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша объектілер күйінің және жобалардың сараптамасы; тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, өндірістің экологиялық, өрт, химиялық және басқа қауіпсіздіктерің қамтамасыз ету жүйелерін таңдау; жобалардың арнайы тарауларын әзірлеу: еңбек қорғау, қоршаған ортаны қоғау, төтенше ағдайларда қорғау;  өндірістік жарақаттанудың, кәсіби аурулардың алдын алу, экологиялық бұзылыстарды және төтенше жағдайлард болдырмау; сапаны басқару жүйелерінің қазіргі заманғы нұсқаларын халықаралық стандарттар негізінде нақты шарттарға бейімдеу; сараптық және кеңес беру қызметтері;

Көптеген экономика саласындағы қауыпсіз мамандықтар түлектерінің қажеттілік деңгейі, олардың жұмыс сапасы ҚазБСҚА және филиалдардың бірігіп жұмыс істеу нәтижелеріне байланысты. Мамандардың кәсіптік сапасы өндірісте қауыптілікті төмендетіп, жалпы сана сізімді қауыптілікке және экологияға бағыттандырады.

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау білім беру саясаты жоғары білімді, квалификациялы, теоретикалық және практикалық дағдырыстары жоғары мамандарды дайындауға бағытталған.

Мамандарды дайындауда жоғары білімді, ғылыми дәрежелері бар оқытушылар өткізеді. Академияда теоретикалық және ғылыми-зерттеу жұмыстарды өткізу үшін мықты материалды-техникалық базасысы бар. Магистранттар стажировкадан өту үшін  шетелдегі жоғары оқу орындарымен ғылыми-техникалық келісімдерге қол қойылған.