ҚазБСҚА сауалнамасы

Сізге ҚазБСҚА- да оқыған ұнайды ма?
  • Мен бұл жерде оқымаймын
  • Екі ойлы болып тұрмын
  • Жоқ=(
  • Ия!!!

Голосовать результаты

Жаңалықтар

қаңтар

19

Іс-шара күнтізбесі

0 іс-шара айына
Негізгі бет → Мамандық: 5В050800 – Есеп және аудит.

Мамандық: 5В050800 – Есеп және аудит.

 Академиялық дәрежесі: Есеп және аудит бойынша бакалавр

Маман иесі өз кәсіби біліміне сүйене отырып активтер, міндеттемелер, капитал, ақша айналымы, табыс және шығын, сонымен қатар кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесі туралы деректерді басқару үшін құрылымын, анализ және активтерді басқаруды қолдануды қамтамасыз ету. Осы арқылы тұрмыстық субъекттердің экономикалық потенциалын қолдануды,  олардың қаржылық және экономикалық байланыстарын тиімді ұйымдастыруды, физикалық және заңды тұлғалардың жеке, экономикалық мүдделерін қорғауға қолғабыс жасауды жақсартуға үлесін тигізеді.

 

Маман иесін дайындаудағы қойылатын мақсаты:  қазіргі заңдарды білу, нормативті және басқа да заңды құжаттард, экономикалық анализді, қаржылық менеджментті және бухгалтерлік есепті ұйымдастыру,  сонымен қатар қызметкерлерді басқару және т.б.

Активтердің қозғалысы мен барымын, салық және басқа да мідеті төлемдерді есептеу жұмыстарын жүгізе білу; есептеудің және есептіліктің тиімді есеп саясатының таңдауына сүйене отырып оңтайлы ұйымдастыруды қамтамасыз ету; басқармалық және қаржылық анализдерді тиімді тұрмыстық шешім қабылдау мақсатында жүзеге асыру. Кәсіпкерлік және тұрмыстық заңдарда, мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық саясат, экономика бағытындағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері туралы сұрақтарда біліктілік таныту.

Маманның біліктілік қызметінің бағыты: есеп-аналитикалық, бақылау-тексерістік, аудиторлық, консалтингтік, ұйымдастыру-басқарушылық, нормативті және методикалық.

Маман иесі келесі аралас мамандықтардың  қызметіне бейімделе алады: тұрмыстық-басқарма, қаржылық және несиелік, сараптамалық және кеңестік, салықтық, меншікті бағалау, сыртқы экономикалық ғылыми-әдістемелік, заңды ғылыми және педагогикалық (мамандық бойынша) 

5В050800 Есеп және аудит маман иелері – банктегі, биржа, қаржылық және сақтандыру компанияларында, инвестициялық қорда және кәсіпорындарды қаржылық басқару қызметтерінде ең негізгі лауазымдарға жұмысқа тұра алады, сонымен қатар жоғары оқу орнында алған білімін жеке әрі тиімді пайдалана алады.

Бұл мамандық түлектеріның қажеттілігі бүгінгі таңдағы экономиканың барлық шарттарына сәйкес келеді.  

Оқу кезеңінде студент мамандығы бойынша келесі пәндерді оқиды: бухгалтерлік есептің ұстанымдары, қаржылық есеп 1,2, Басқару есебі 1,2, Салық есебі, Басқару анализі, Аудит және т.б.

5В050800 Есеп және аудит мамандығының студенттері ғылыми-тәжірибелік жұмыстарға белсене араласады.