ҚазБСҚА сауалнамасы

Сіз ҚазБСҚА туралы қайдан білдініз?
  • Басқа
  • Достарымнан
  • Интернет
  • Газеттерден/журналдардан

Голосовать результаты

Жаңалықтар

қаңтар

18

Іс-шара күнтізбесі

0 іс-шара айына
Негізгі бет →  Әкімшілік →   →  Ғылыми-әдістемелік қызмет блогы →  Ғылыми-әдістемелік қызмет блогы

Ғылыми-әдістемелік қызмет блогы

 

 

 ОӘС жауапты хатшысы – т.ғ.к., ассоциирлі профессор 
  

 

  

 

 

 

ҚазБСҚА оқу-әдістемелік секциясы  (ОӘС)

Факультеттердің Әдістемелік кеңестерінің қызметін ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету. Нормативтік және реттеуші құжаттардың жобаларын, оқу үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді оңтайландыру мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу.

 ОӘС функциялары: 

• Факультеттердің Әдістемелік кеңестерінің қызметін ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық қамтамасыз етеді.

• Нормативтік және реттеуші құжаттардың жобаларын, оқу үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді оңтайландырумәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу;

• Өзекті мәселелер бойынша әдістемелік материалдар дайындау;

• Профессорлық-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыруға арналған шаралар өткізу;

• Оқу-әдістемелік жұмыстың барлық аспектілері бойынша кеңес беру, сонымен қатар оқыту мен жұмысты ұйымдастырудың жаңа ақпараттық технологияларын енгізу.

 

 

 

 

Әдістемелік кеңес

ҚазБСҚА Әдістемелік кеңесі академияның білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамту қызметін үйлестіреді, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру стандартының талаптарына сәйкес жоғары кәсіби білім мазмұнының сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

ҚазБСҚА Әдістемелік кеңесінің міндеттері

·       жоғары кәсіби білімді мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттармен әдістемелік қамту және қолдау;

·        «Сәулет», «Дизайн», «құрылыс», «Инженерлік жүйелер және желілер», «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолдану саласы бойынша)», «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру», «Геодезия және картография», «Менеджмент», «Экономика», «Есеп және Аудит» мамандық топтары бойынша кадрлар дайындайтын факультеттің әдістемелік қызметінің өзара байланысы мен үйлесімін жүзеге асыру;

·       еңбек нарығы қажеттіліктері есебімен білім беру өкілдері мен жұмыс берушілерді шақырып, вариативтілікті әдістемелік қамту бойынша кешенді білім беру бағдарламаларын дайындау;

·       пәндердің оқу-әдістемелік кешенмен және тиісті материалдармен қамтылу мониторингі;

·       оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру, үздік тәжірибе тарату, инновациялық оқыту технологиясын дайындау және енгізу қағидалары бойынша ұсыныс дайындау;

·       білім беру бағдарламаларының (ББ) бағыттары бойынша оқулықтар, оқу құралдары мен әдістемелік көрсеткіштер басып шығаруға ұсыныстар туралы шешім қабылдау шараларын ұйымдастыру және жоспарлау.

 

1. ҚазБСҚА Әдістемелік кеңесінің құрамы

 

ҚазБСҚА ӘК төрайымы

Баймахамбетова Гульнара Ибрагимовна, э.ғ.д., ҚТИМФ ассоц.профессоры

 

Факультеттердің ӘК төрағалары:

1. «Сәулет» факультеті

Гвоздикова Татьяна Анатольевна, өнертану ғылымдарының магистрі, СФ профессор ассистенті

 

2. «Дизайн» факультеті

Заяц Инна Михайловна, ДФ профессор ассистенті

 

3. Жалпы құрылыс факультеті

Сагындыққызы Динара, техника ғылымдарының магистрі, ЖҚФ профессор ассистенті

 

4. Құрылыс технологиялары, инфрақұрылым және менеджмент факультеті

Тухтамишева Айнур Закировна, техника ғылымдарының магистрі, ҚТИМФ профессор ассистенті

 

5. Жалпы гуманитарлық дайындық факультеті

Карыбаева Гульмира Аканкажиновна, педагогика ғылымдарының магистрі, ЖГДФ профессор ассистенті

 

6. Жалпы жаратылыстану ғылыми пәндері факультеті

Кобенкулова Жанар Тактакыновна, педагогика ғылымдарының магистрі, ЖЖҒПФ профессор ассистенті

 

2. Нормативтік-құқықтық құжаттар (әдістемелік жұмыс бойынша)

 - сыртқы

1. ОКТ ережелері. 2013 жылдың 16 қазанындағы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің № 420 бұйрығымен бекітілген.

2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт. 2012 жылдың 23 тамызындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 1080 Қаулысымен бекітілген.

3. Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары және олардың сәйкестігін растайтын құжаттар тізімі.

2015 жылдың 17 маусымындағы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің № 391 бұйрығымен бекітілген.

4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру қызметінің типтік ережелері. 

2013 жылдың 16 қазанындағы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің № 420 бұйрығымен бекітілген

 - ішкі 

1. Жұмыс бағдарламасы, Syllabus және АҮМ дайындау және ресімдеу ережелері;

2. 2015-2016 ж ОӘӘ және электронды басылымдарды басып шығару жоспары;

3. Электив пәндер каталогы.